Dodaj nieruchomość do 100 portali nieruchomości
70000 zł 2593 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
713
Oferta nr: 10301
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gnieźnieński
Miasto / Gmina
Gniezno
Kod pocztowy
-
Dzielnica / Wieś
-
Ulica
ul. 3 Maja 45/12
Budynek
Rynek
Wtórny
Piętro
1
Liczba pięter
4
Rodzaj budynku
Kamienica
Rok budowy budynku
-
Informacje
Okolica
-
Wysokość czynszu
Mieszkanie
Liczba pokoi
1
Powierzchnia użytkowa
27 m2
Stan mieszkania
do odnowienia
Okna
-
Instalacje
-
Ogrzewanie
piec węglowy
Media
prąd, woda
Pomieszczenia dodatkowe
piwnica, komórka
Opis
Ogłoszenie o przetarguSyndyk masy upadłości Wandy Witulskiej – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert i udziału w przetargu na sprzedaż:

- prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni, łazienki, piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 26,59 m2, położonego w Gnieźnie przy ul. 3 Maja 45/12, zapisanego w księdze wieczystej KW PO1G/00083572/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to prawem związany jest udział w wysokości 2659/79252 w prawie własności nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej PO1G/00020029/0;

- cena wywoławcza (cena minimalna): 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

A. OFERTY

1. Sprzedaż ma charakter nieograniczonego pisemnego przetargu. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być złożone w języku polskim.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) zapłata wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) winna nastąpić do dnia 14.10.2021 r. (data uznania rachunku syndyka) przelewem na rachunek syndyka w PKO BP S.A. O. Gniezno nr 19 1020 4115 0000 9602 0002 7375. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

b) złożenie kompletnej pisemnej oferty w języku polskim wraz z wymaganymi Regulaminem przetargu oświadczeniami i dokumentami do dnia 15.10.2021 r. do godziny 14:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura syndyka: Kancelaria Adwokacka adw. Beata Mikołajewicz, ul. Topolowa 3, 62-200 Gniezno. Oferta winna być złożona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg NR XI GUp 1001/20” oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu.

B. Rozstrzygnięcie przetargu.

1. Otwarcie kopert z ofertami i wybór oferty w trybie wskazanym w Regulaminie przetargu nastąpi w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 9, Bud B, sala konferencyjna w dniu 15.10.2021 o godzinie 15:00.

Na wniosek zainteresowanych skierowany na adres mailowy syndyka: bamikolajewicz@gmail.com syndyk prześle Regulamin przetargu oraz uzgodni termin oględzin przedmiotu przetargu . Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 602 501 848 lub pod adresem e-mail: bamikolajewicz@gmail.com

2. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu aż do jego zakończenia. Wpłacone nieoprocentowane wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub do żądania naprawienia szkody.

Napisz wiadomość do Właściciela nieruchomości

*