Dodaj nieruchomość do 100 portali nieruchomości

Sprzedam mieszkanie - Łódź - ul .Przedświt

231000 zł 4620 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
713
Oferta nr: 10853
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Miasto / Gmina
Łódź
Kod pocztowy
93-378
Dzielnica / Wieś
Górna
Ulica
Przedświt
Budynek
Rynek
Wtórny
Piętro
3
Liczba pięter
4
Rodzaj budynku
Blok
Rok budowy budynku
-
Informacje
Okolica
-
Wysokość czynszu
Mieszkanie
Liczba pokoi
2
Powierzchnia użytkowa
50 m2
Stan mieszkania
-
Okna
-
Instalacje
-
Ogrzewanie
miejskie
Media
-
Pomieszczenia dodatkowe
-
Opis
OGŁOSZENIESyndyk masy upadłości Wiesławy Miller osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Łodzi przy ul. Przedświt 56 m. 7, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00154883/1 wraz z udziałem w wysokości 269708/323908 w nieruchomości wspólnej dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00234927/7.
Cena wywoławcza wynosi: 231 000,00 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych brutto.

Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 10 grudnia 2021 r. na adres: Syndyk masy upadłości Wiesławy Miller, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 70 1020 3352 0000 1902 0252 2324, prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie I Oddział w Łodzi.
Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 09:00.
Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 11 października 2021 r., sygn. akt XIV GUp 87/19. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.
Nieruchomość można oglądać w terminie do 10 grudnia 2021 r. po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604 58 31 31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o ww. nieruchomości.