Dodaj nieruchomość do 100 portali nieruchomości

Sprzedam 1/2 udziału - 2 pokoje - Łódź

81000 zł 2132 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
713
Oferta nr: 10883
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Miasto / Gmina
Łódź
Kod pocztowy
91-030
Dzielnica / Wieś
-
Ulica
Woronicza 4
Budynek
Rynek
Wtórny
Piętro
2
Liczba pięter
4
Rodzaj budynku
Blok
Rok budowy budynku
-
Informacje
Okolica
-
Wysokość czynszu
Mieszkanie
Liczba pokoi
2
Powierzchnia użytkowa
38 m2
Stan mieszkania
-
Okna
-
Instalacje
-
Ogrzewanie
miejskie
Media
prąd, woda, gaz
Pomieszczenia dodatkowe
-
Opis
Syndyk masy upadłości Doroty Cedrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 223/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

udziału w wysokości 1/2 w odrębnym prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 38, położonego w Łodzi, przy ulicy Woronicza 4, obręb B-40, o powierzchni użytkowej 37,59 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00198841/5, za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. 81 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., do godziny 15:00 na adres: Kancelaria Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziału w nieruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości, prowadzony w banku: PKO BP S.A. o numerze: 57 1020 3378 0000 1102 0272 5232.Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 04 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu 728 123 430 oraz pod adresem e-mail: ajankowski@syndykjankowski.pl.