Dodaj nieruchomość do 100 portali nieruchomości

Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu

81000 zł 3375 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
604
Oferta nr: 19043
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Miasto / Gmina
Łódź
Kod pocztowy
-
Dzielnica / Wieś
Bałuty
Ulica
Majzela 7
Budynek
Rynek
Wtórny
Piętro
-
Liczba pięter
3
Rodzaj budynku
Blok
Rok budowy budynku
-
Informacje
Okolica
-
Wysokość czynszu
Mieszkanie
Liczba pokoi
1
Powierzchnia użytkowa
24 m2
Stan mieszkania
-
Okna
-
Instalacje
-
Ogrzewanie
miejskie
Media
prąd, woda, ciepła woda miejska
Pomieszczenia dodatkowe
-
Opis
OGŁOSZENIE
1. Syndyk masy upadłości Jolanty Matusiak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości upadłej mienia w postaci udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Majzela nr 7 w Łodzi, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, obręb ewidencyjny B-47, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza, o łącznej powierzchni 24,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1M/00149965/2.
2. Cena wywoławcza wynosi 81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup w/w składnika majątkowego w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 8 grudnia 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Jolanty Matusiak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ul. Andrzeja Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości-Majzela”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej w/w nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 1090 2705 0000 0001 5196 2899.
5. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 10.00.
6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w sprawie o sygn. akt LD1M/GUp-s/315/2022, wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Jolanty Matusiak, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.
8. Przedmiot konkursu ofert można oglądać w terminie do 8 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.