Dodaj nieruchomość do 100 portali nieruchomości

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje w Łodzi

397000 zł 5592 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
604
Oferta nr: 21677
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Miasto / Gmina
Łódź
Kod pocztowy
-
Dzielnica / Wieś
Śródmieście
Ulica
Pomorska
Budynek
Rynek
Wtórny
Piętro
3
Liczba pięter
4
Rodzaj budynku
Kamienica
Rok budowy budynku
-
Informacje
Okolica
-
Wysokość czynszu
Mieszkanie
Liczba pokoi
3
Powierzchnia użytkowa
71 m2
Stan mieszkania
do wykończenia
Okna
-
Instalacje
-
Ogrzewanie
własne gazowe
Media
prąd, woda, gaz
Pomieszczenia dodatkowe
piwnica
Opis
OGŁOSZENIE
1. Syndyk masy upadłości Oskara Szafrańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości w/w upadłego mienia w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego nr 60 znajdującego się na trzecim piętrze budynku położonego przy ul. Pomorskiej nr 41A w Łodzi, jednostka ewidencyjna Łódź-Śródmieście, obręb ewidencyjny S-1, składającego się z korytarza, kuchni, spiżarni/pralni, łazienki z WC oraz 3 pokoi o łącznej powierzchni 70,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1M/00291482/2 wraz z udziałem 18/1000 części nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr LD1M/00059323/2.
2. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wskazanej w pkt 1 ogłoszenia wynosi: 397.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych brutto.
3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert, na zakup nieruchomości będącej przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 8 grudnia 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Oskara Szafrańskiego, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości – Pomorska”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 25 1090 2705 0000 0001 5386 7009.
5. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 13.00.
6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w sprawie LD1M/GUp-s/249/2023. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź.
8. Nieruchomość można oglądać w terminie do 8 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-583-131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.