Dodaj nieruchomość do 100 portali nieruchomości
190000 zł 1900 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
691
Oferta nr: 9235
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Miasto / Gmina
Kaczyce
Kod pocztowy
43-410
Dzielnica / Wieś
-
Ulica
Jana Matejki 11
Dom
Rynek
Wtórny
Rodzaj budynku
wolnostojący
Materiał budowlany
beton komórkowy
Pokrycie dachu
blacha
Podpiwniczenie
tak
Garaż
zewnętrzny
Rok budowy budynku
2010
Elewacja
częściowo ocieplona styropianem
Liczba kondygnacji
1
Powierzchnia całkowita
178 m2
Powierzchnia użytkowa
100 m2
Liczba pokoi
4
Okna
nowe PCV
Instalacje
-
Stan budynku
do odświeżenia
Charakter
jednorodzinny
Ogrzewanie
piecowe
Media
prąd, woda, szambo
Działka
Powierzchnia
1622 m2
Wymiary
-
Zagospodarowanie działki
-
Ogrodzenie
-
Informacje
Dojazd
asfalt
Okolica
-
Cena
190000 zł
Opis
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SEBASTIANA KOCZWARA
OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
• Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 246/22 o powierzchni 0,1622 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 99,59 m² z garażem jednostanowiskowym o powierzchni 22,64 m² oraz budynkiem gospodarczym (drewnianą stodołą) o powierzchni użytkowej 61,89 m². Nieruchomość ta położona jest w Kaczycach (43-410) przy ulicy Jana Matejki 11 dla której prowadzona jest KW nr BB1C/00029865/8. Budynek mieszkalny pochodzi z lat 40.XX w. i został rozbudowany w roku 2010.
• Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 266/15 o powierzchni 0,5322 ha położonej w Kaczycach (43-410) w pobliżu ulicy Jana Matejki dla której prowadzona jest KW nr BB1C/00096999/6.
2. Warunki konkursu ofert dla nieruchomości określonych w punkcie nr 1:
• oferty nabycia nieruchomości należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Biuro Syndyka Tomasz Ramczewski 43-365 Wilkowice, skrytka pocztowa nr 44 w terminie do dnia 28 maja 2021 r.
• na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „OFERTA KACZYCE”
• cena minimalna zostaje ustalona jako: 190 000,00 złotych (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) co stanowi około 80% wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę
• do oferty należy dołączyć:
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym oferowanej nieruchomości
 w stosunku do osób prawnych i spółek cywilnych wymaga się odpowiednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów
 kopię wniesienia wadium
• składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy syndyka nr: ING BŚ S.A. nr 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608, wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) do dnia złożenia oferty.
Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie.
• Wyboru oferty dokonuje syndyk w terminie czternastu dni roboczych od dnia do składania ofert na podstawie kryterium najwyższej oferowanej ceny. W przypadku dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.
• Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
• Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie trzech miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka.
• Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
• Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszt wykreślenia hipotek.
• Informacje dotyczące nieruchomości oraz sprawdzenie czy oferta wpłynęła do syndyka można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka 691 600 333 w dni robocze od godziny 10.00 do 13.00

Napisz wiadomość do Właściciela nieruchomości

*